معرفی ساختار مسابقه « کی هنرپیشه است؟»

هر برنامه در قالب یک مسابقه بین 6 نفر شرکت کننده به صورت U در مقابل جمعی از تماشاگران به همراه مجری در وسط U برگزار می‌گردد.

از بین این 6 نفر، دو شرکت کننده به عنوان “هنرپیشه” حضور دارند که از نحوه­‌ی روند مسابقه (سوالات، غافلگیری و حذف یکی از شرکت کننده‌ها) باخبرند. هنرپیشه‌ها با شغل‌های از پیش تعیین شده وارد مسابقه می‌شوند. که می‌بایست در طول مسابقه با سیاست نقش خود را ایفاء نمایند و سعی کنند اذهان دیگر شرکت کننده‌ها را با همکاری یکدیگر از خود دور کنند.

در ساختار اجرایی، مسابقه از 5 مرحله تشکیل شده است که ابتدا با معرفی آغاز شده و با رای تماشاگران بر اساس صدق گفتار امتیازی به دست می‌آورند. در مراحل بعدی به سوالات مرتبط با شغل خود، که قبلا در مورد آنها از مردم نظرسنجی شده است، پاسخ می‌دهند. مرحله‌ی سوم با درخواستی از طرف مجری شرکت کنندگان می‌بایست به بیان تجربه‌ها و خاطرات پاسخ بدهند. در مرحله‌ی چهارم با بیان دفاعیه‌ی پایانی مبنی بر توجیه شرکت کنندگان و تماشاچیان در مورد این مسئله که چرا ایشان هنرپیشه نیستند از خود دفاع می‌کنند و در نهایت با نظر تماشاگران، هنرپیشه انتخاب

Attempt also not to steer clear of any appropriate content as it may also influence the standard of your essay. It’s common for write my essay you have issues with your coursework essays in regard to doing the exact same on a standard basis. To be sure that your paper is distinctive and correct, we perform a comprehensive review before delivery. For this reason, you may add particular examples at some particular points wherever they’re required so that to improve the caliber of the essay you’re writing. The important rationale is that writing essay requires having good quantity of wisdom and skills in writing. To start with, it’s critical that as an essay writer you comprehend the part of a teacher.

خواهد شد و امتیاز به برنده‌ی اصلی خواهد رسید. این برنده ممکن است فرد هنرپیشه باشد که به خاطر بازی خوب توانسته به این مرحله برسد و یا از دیگر شرکت کنندگان مسابقه باشد.