نکاتی در مورد ثبت نام فرم به عنوان شرکت کننده

    • توجه داشته باشید که پر کردن این فرم به منزله شرکت در مسابقه نیست و تنها ثبت نام اولیه از متقاضیان است.
    • حداقل سن شرکت در مسابقه 18 سال است.
    • حداکثر سن شرکت در مسابقه 70 سال می‌باشد.
    • شرکت کنندگان حتما باید شاغل باشند.
    • قبل از پر کردن فرم حتما ضوابط و قوانین مسابقه و سایت را بخوانید.

[super_form id=”608″]